top of page

Energetische dermatologie: spiegel van mijzelf

Updated: Nov 9, 2023

Als dermatoloog heb ik jarenlang coupes van de huid bestudeerd en ontrafeld. Samen met mijn collega's en de patholoog keek ik met enige regelmaat naar de afbeeldingen van de huid en ontdekte ik verschillende patronen. Nu kijk ik echter vanuit een andere invalshoek naar deze histopathologische patronen in de huid, namelijk vanuit een energetisch perspectief.


Ik heb ontdekt dat de onderliggende wonden bij patiënten met huidaandoeningen op veel vlakken overeenkomen met mijn eigen verwondingen. De delen van mijzelf die ik al heb geheeld, kan ik nu gemakkelijk bij anderen begeleiden. Het is magisch om de

onderliggende mentaal-emotionele-energetische wonden van anderen te mogen doorzien.

Het is fascinerend om te zien hoe de energetische symboliek van histopathologische patronen in de huid overeenkomt met de emotionele wonden van de patiënt. Het is alsof de huid een spiegel is van de innerlijke wereld van de patiënt. Dit inzicht heeft mijn werk als dermatoloog veranderd en heeft mij geholpen om een dieper begrip te krijgen van de mens achter de ziekte.


Het is belangrijk om te beseffen dat het genezen van een huidaandoening niet alleen betekent dat de fysieke symptomen verdwijnen. Het betekent ook dat de onderliggende emotionele en energetische wonden worden geheeld. Door deze wonden te erkennen en te behandelen, kan de patiënt een diepe en duurzame genezing ervaren.


Het is mijn missie om deze boodschap te delen en om anderen te helpen hun eigen wonden te genezen. Want alleen dan kunnen we ons volledige potentieel als mens bereiken en een leven leiden dat vervullend is op alle niveaus.


Klik hier om te kijken wat ik voor jou kan betekenen.

63 views0 comments

コメント


  • Willemijn Bos Facebook
  • Willemijn Bos Instagram
bottom of page